Thông Báo Về Việc Thay Đổi Mẫu Con Dấu Công Ty

Chia sẻ đến bạn mẫu thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu công ty mới nhất hiện nay. Nếu bạn đang cần tham khảo thì mẫu bên dưới này đúng chuẩn và mới nhất. Nội dung bài viết gồm mẫu thông báo và các giấy tờ liên quan. Xin mời bạn tham khảo nội dung bên dưới:

Mẫu Thông Báo Về Việc Thay Đổi Mẫu Con Dấu Công Ty Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 , 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh……..(ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở- ví dụ: tỉnh Cao Bằng, Thành phố Hồ Chí Minh,…)

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ……..

Mã số doanh nghiệp: ……..

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu như sau:

1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ Mẫu con dấu mới Ghi chú
 

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

(Lưu ý: Doanh nghiệp bị mất con dấu cũ hoặc đã nộp con dấu cũ cho cơ quan công an hoặc doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu nhưng không thay đổi mẫu con dấu thì doanh nghiệp không cần đóng dấu vào ô Mẫu con dấu cũ)

2. Số lượng con dấu:

– Số lượng con dấu trước khi thay đổi: (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu)

– Số lượng con dấu sau khi thay đổi:

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu) từ ngày……..tháng……..năm……..

Đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *