Thông Báo Về Việc Sử Dụng Mẫu Con Dấu Của Công Ty

Chia sẻ đến bạn mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của công ty mới nhất hiện nay. Nếu bạn đang cần tham khảo thì mẫu bên dưới này đúng chuẩn và mới nhất. Nội dung bài viết gồm mẫu thông báo và các giấy tờ liên quan. Xin mời bạn tham khảo nội dung bên dưới:

Mẫu Thông Báo Về Việc Sử Dụng Mẫu Con Dấu Của Công Ty Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 , 

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……..

Tên doanh nghiệp: …………

Mã số doanh nghiệp: ……..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ……..

Ngày cấp: …….. . Nơi cấp: ……..

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện:

– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện:

– Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:

Thông báo về mẫu con dấu như sau:

1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu Ghi chú
 

 

 

 

 

 

 

2. Số lượng con dấu: ……..

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ……..

Đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

……………………


Các Giấy Tờ Liên Quan

Công Ty Cổ Phần

  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty cổ phần
  • Giấy ủy quyền thông báo mẫu dấu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *