Mẫu Thông Báo Cho Thuê Doanh Nghiệp Tư Nhân

Bạn đang cần tham khảo mẫu thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, bài viết này sẽ chia sẻ mẫu thông báo và các giấy tờ liên quan cần có. Đây là mẫu mới nhất để mọi người cùng tham khảo, nếu có thay đổi mới thì sẽ được cập nhật lại nhanh chóng. Xin mời bạn tham khảo nội dung dưới đây, cảm ơn bạn đã lựa chọn xem bài viết này.

Mẫu Thông Báo Cho Thuê Doanh Nghiệp Tư Nhân Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 , 

THÔNG BÁO Về Việc Cho Thuê Doanh Nghiệp Tư Nhân

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố 

(ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở – ví dụ: tỉnh Cao Bằng, Thành phố Hồ Chí Minh,…)

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)

Ngày cấp:…….. ,Nơi cấp:…….. ,

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) …….. ,Giới tính: …….. ,

Sinh ngày:…….. , Dân tộc: …….. , Quốc tịch:…….. ,

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác: (ghi rõ)

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:…….. , Nơi cấp:…….. , Ngày hết hạn: …….. (nếu có)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại: (nếu có) Fax: (nếu có)
Email: (nếu có) Website: (nếu có)

2. Người thuê doanh nghiệp tư nhân

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa)…….. , Giới tính:……..

Sinh ngày:…….. , Dân tộc:…….. ,Quốc tịch:……..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác: (ghi rõ)

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:…….. , Nơi cấp:…….. ,Ngày hết hạn: (nếu có)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại: (nếu có) Fax: (nếu có)
Email: (nếu có) Website: (nếu có)

 

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI THUÊ
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN(Ký, ghi họ tên)
CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

(Ký, ghi họ tên)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *